खेळ आणि जाणिवा

नागरिक शास्त्र हा बऱ्याच मुलांच्या नावडीचा आणि कंटाळवाणा वाटणारा विषय आहे. पण प्रत्यक्षात तो खूप महत्त्वाचा, उपयोगी आणि मनोरंजक करता येण्यासारखा आहे.

भारतीय राज्यघटना, नियमावली, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये अशी भारंभार माहिती ऐकणे, वाचणे आणि लिहिणे यापलिकडे बरंच काही करता येईल. उदाहरणार्थ, वेगवेगळ्या भूमिका असलेल्या चिठ्ठया तयार करायच्या आणि ज्याला जी चिठ्ठी मिळेल, त्याने ती भूमिका करायची आणि अनुभवायची. कुणी सभापती होईल, कुणी पंतप्रधान तर कुणी विरोधी पक्षनेता. कुणी सत्तेत असतील तर कुणी विरोधक. त्यांना एखादे विधेयक चर्चेला सुद्धा देता येईल. मजा येईल, शिकूनही होईल. पण मुख्य म्हणजे लोकशाही आणि संसदेबद्दल थोडीफार समज येऊ शकेल. त्याचं गांभीर्य लक्षात येऊ शकेल. कदाचित, क्वचितप्रसंगी का होईना, विरोधासाठी विरोध करण्यातला फोलपणा लक्षात येऊ शकेल.

राजकारण्यांनी संसदेचा पोरखेळ केलेला असतानाच्या काळात, लहान मुलांचे खेळ कदाचित जास्त समंजस ठरतील!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s